კალენდარი

კალენდარი

მთვარის კალენდარში, ყოველი დღის გასწვრივ,  მოცემულია:

ა) მთვარის დღე და მისი დაწყების დრო.

ბ) მთვარის ინგრესიის (შესვლის) დრო და მდებარეობა ზოდიაქოს ნიშანში.

3) მთვარის მიმდინარე ფაზა. ფაზების სიმბოლოები:

     აღმავალი მთვარე:    🌑 ახალი მთვარე, 🌓 პირველი მეოთხედი.

     დაღმავალი მთვარე: 🌕 სავსე მთვარე,   🌗 ბოლო მეოთხედი. 

 

ა რ ქ ი ვ ი

 

Scroll To Top