ლექსიკონი

ლექსიკონი

ასპექტი - ასტროლოგიაში: ორ წერტილს (პლანეტებს, პლანეტასა და სახლს, ან სახლებს) შორის შექმნილი გრადუსული კუთხე 0-დან 180 გრადუსამდე  უფრო ვრლად იხ. სპექტი

ასცენდენტი – ასტროლოგიაში: წერტილი, რომელზეც ეკლიპტიკა აღმოსავლეთ ჰორიზონტს უერთდება, იგივე I სახლი. დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. უფრო ვრცლად იხ. ასცენდენტი

ასპექტი არის ორ პლანეტას შორის შექმნილი გრადუსული კუთხე და შესაძლოა ახასიათებდეს გარკვეული თვისებებიწყარო: http://astroblogi.com/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98/ | Astroblogi
ასპექტი არის ორ პლანეტას შორის შექმნილი გრადუსული კუთხე და შესაძლოა ახასიათებდეს გარკვეული თვისებებიწყარო: http://astroblogi.com/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98/ | Astroblogi

ბაგუას სიმბოლო – ფენ-შუიში: სიმბოლო, რომელსაც ცენტრი და 8 კუთხე გააჩნია. მისი გამოყენებით სახლში ჰარმონიისა და დადებითი ენერგიის შენარჩუნებას ცდილობენ. უფრო ვრცლად იხ. ბაგუას სიმბოლო

მისი მიხედვით არჩევენ სახლის სფეროებს, მიმართულებებს, ავეჯისა და საგნების განლაგებასწყარო: http://astroblogi.com/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D/ | Astroblogi

დესცენდენტი – ასტროლოგიაში: წერტილი, რომელზეც ეკლიპტიკა დასავლეთ ჰორიზონტს უერთდება. ასცენდენტის (იხ. ზემოთ ასცენდენტი) საპირისპირო მდებარეობაა და დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. იგივე VII სახლი. უფრო ვრცლად იხ. დესცენდენტი

ზენიტი – ასტროლოგიაში: წერტილი  დამკვირვებლის თავს ზემოთ, პირად რუკაში უმაღლესი წერტილი. იგივე X სახლი. უფრო ვრცლად იხ. ზენიტი

კუსპიდიპირად რუკაში სახლის ან ნიშნის დასაწყისის აღმნიშვნელი. მაგ: მე-6 სახლის კუსპიდი – უნდა ინახოს რა ნიშნით იწყება მე-6 სახლი.

მანტრა -ინდუიზმსა და ბუდიზმში: (სანსკ. मन्त्र mantra საფიქრელი) ბგერათა გარკვეული თანწყობა, რომელსაც  დადებით ეფექტსა და ძალას მიაწერენ. უფრო ვრცლად იხ. მანტრა

ბგერათა გარკვეული თანწყობა, რომელსაც აქვს გარკვეული ძალაწყარო: http://astroblogi.com/%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90/ | Astroblogi

ნადირი (იმუმ ქოელი) – ასტროლოგიაში: წერტილი დამკვირვებლის ფეხქვეშ. იგივე IV სახლი. უფრო ვრცლად იხ. ნადირი (იმუმ ქოელი)

რეტროგრადული (რეტროგრადული მოძრაობა, უკანმავალი მოძრაობა) – “მოვლენა”, როდესაც პლანეტა დედამიწის მოძრაობას წინ უსწრებს ან ჩამორჩება. ასტროლოგიაში ასეთი პერიოდი წარსულის განმეორების სიმბოლოდ ითვლება. რეტროგრადული შეიძლება გახდეს ნებისმიერი პლანეტა, გარდა მზის, მთვარის და დედამიწის.

სინასტრია – ასტროლოგიაში: მიმართულება, რომელიც ურთიერთდამოკიდებულებას, შეთავსებას, ურთიერთობის სტილს, ფორმას სწავლობს.  უფრო ვრცლად იხ. სინასტრია

ჰილეგიასტროლოგიური ტერმინია, ანუ, სიცოცხლის მიმცემი. აღნიშნავს იმ პლანეტის მდებარეობას, რომელიც დაბადებულის სიცოცხლის წლებს განსაზღვრავს. უფრო ვრცლად იხ. ჰილეგი.


Scroll To Top