ნეგატივის პოზიტივად გარდაქმნის მანტრა

ნეგატივის პოზიტივად გარდაქმნის მანტრა

Ek Ong Kaar, Sat Gur Prassad, Sat Gur Prasaad, Ek Ong Kaar

ყველა ქმნილებას მხოლოდ ერთი შემოქმედი ყავს,  ერთი შემოქმედის მიერ არის ყოველივე კურთხეული, ამის გაცნობიერება კი (გურუს) სულიერი შემეცნების მადლით ხდება.

 


About Kate

Scroll To Top