სინასტრიული ასპექტები

სინასტრიული ასპექტები

 პლანეტა  Sol  First quarter moon  Mercury  Venus  Mars  Jupiter  Saturn  Uranus  Neptune  Pluto (alternate)
შეერთება  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg  Conjunction-symbol.svg
ტრინი  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg  Trine-symbol.svg
კვადრატი  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg  Square-symbol.svg
ოპოზიცია  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg  Opposition-symbol.svg

 

 

Scroll To Top