სიყვარულის, ჰარმონიის მანტრა

სიყვარულის, ჰარმონიის მანტრა

ეს არის მშვენიერებისა და ერთგულების, უმაღლესი ცოდნის, ჭეშმარიტების შეცნობის მანტრა. შეყვარებულ ადამიანებს შორის ჰარმონიისა და მშვიდობის დამყარებას, ადამიანის ჭეშმარიტი, პირველსაწყისი ბუნების, უმაღლესი, მარადიული და განუმეორებელი “მეს” შეცნობას უწყობს ხელს.

 დალაი ლამას ერთ-ერთი საყვარელი მანტრა. როგორც ამბობენ,  ადამიანებს – სიყვარულის შეცნობაში, წინაღობების გადალახვასა და სანუკვარი სურვილის ასრულებაში ეხმარება.

Tumi Bhaja re Mana,

Tumi Japa re Mana.

Om, Shri Ram Jaya Ram

Japa re Mana.

ჩემო გონებავ (mana) ჩემო ძვირფასო მეგობარო,

მუდამ იგალობე (bhaja) ღვთაებრივი სახელი,

მუდამ იმეორე (japa) უფლის სახელი!

დამცავი მანტრა

მშვიდობის, ჰარმონიის მანტრა

ნეგატივის პოზიტივად გარდაქმნის მანტრა

მანტრა რომელიც ნებისმიერი დაავადებისგან კურნავს

სიყვარულის, ჰარმონიის მანტრა

Moola Mantra

ნებისმიერი დაბრკოლების გადალახვის მანტრა


About Kate

Scroll To Top