Category Archives: სახლის მმართველები

მე-12 სახლის მმართველი

მეთორმეტე სახლის მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც მე-12 სახლის ნიშანს მართავს. მაგ: თუ თქვენი მე-12 სახლი იწყება კუროს ნიშნით, მმართველი ვენერა გამოდის. თქვენს რუკაში ნახეთ ვენერა რომელ სახლში მდებარეობს და ამ მდებარეობის აღწერა/დახასიათება მონახეთ ქვემოთ. თუ ტყუპებით იწყება მე-12 სახლი – მმართველი მერკურია– ნახეთ მერკური რომელ სახლში გყავთ….და ა.შ. მმართველები მე-12 სახლის მმართველი 1ელ სახლში პოზიტიური მხარე: უცნაური, ამოუცნობი პიროვნება, არაჩვეულებრივი, საიდუმლო გარეგნობა. სხვებისგან ფარული უნარების დაფარვა. ფსიქოლოგიური პრაქტიკისკენ მიდრეკილება. სიტუაციიდან გასვლის და ამ სიტუაციისთვის და საკუთარი თავისთვის გვერდიდან შეხედვის უნარი. უარყოფითი მხარე: პირადი ნიჭის გახსნისას ფარული დაბრკოლებები, დარდი და მწუხარება, სინდისის ქენჯნა და მარტოობის შიში. გარშემომყოფებთან მყარი კავშირების უქონლობა. ... Read More »

მე-11 სახლის მმართველი

მეთერთმეტე სახლის მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც მე-11 სახლის ნიშანს მართავს. მაგ: თუ თქვენი მე-11 სახლი იწყება კუროს ნიშნით, მმართველი ვენერა გამოდის. თქვენს რუკაში ნახეთ ვენერა რომელ სახლში მდებარეობს და ამ მდებარეობის აღწერა/დახასიათება მონახეთ ქვემოთ. თუ ტყუპებით იწყება მე-11 სახლი – მმართველი მერკურია– ნახეთ მერკური რომელ სახლში გყავთ….და ა.შ. მმართველები მეთერთმეტე სახლის მმართველი პირველ სახლში პოზიტიური მხარე: თავისუფლებისმოყვარობა, დამოუკიდებლობის დაუოკებელი წყურვილი, მეგობრობასთან წმინდა კავშირი, უნარების მოულოდნელი გახსნა, ქმედებების არაპროგნოზირებადობა, ახალი, ცხოვრებისეული შეხედულებების მიმართ მყარი ინტერესები. უარყოფითი მხარე: ავანტიურიზმი, თვითნებობა, ანარქიზმი, მეგობრების დაუდევრობა, მყოფადში (აწმყოში) ცხოვრების უუნარობა. ასეთი ადამიანისთვის მეგობრებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებათ. მუდამ ახსოვს მის წინაშე დასახული მიზნები და ჯიუტად ... Read More »

მე-10 სახლის მმართველი

მეათე სახლის მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც მე-10 სახლის ნიშანს მართავს. მაგ: თუ თქვენი მე-10 სახლი იწყება კუროს ნიშნით, მმართველი ვენერა გამოდის. თქვენს რუკაში ნახეთ ვენერა რომელ სახლში მდებარეობს და ამ მდებარეობის აღწერა/დახასიათება მონახეთ ქვემოთ. თუ ტყუპებით იწყება მე-10 სახლი – მმართველი მერკურია– ნახეთ მერკური რომელ სახლში გყავთ….და ა.შ. მმართველები მეათე სახლის მმართველი პირველ სახლში პოზიტიური მხარე: მარტოხელა, ცხოვრებაში ახორციელბს ორიგინალურ მიზნებს, საკუთარი მოგებისთვის შეუძლია გამოიყენოს ცხოვრებისეული სიტუაციები და აქტიურად იპყრობს ყურადღებას. მუდმივი ზრდა, შესამჩნევი ძალა, პიროვნების მაგნეტური მომხიბლოება, პოპულარობა და მაღალი პრესტიჟი. უარყოფითი მხარე: პრესტიჟის ვარდნა, ნარცისიზმი, გადაჭარბეული განდიდების გრძნობა, უკიდურესი ეგოიზმი, ტრაბახთან დაკავშირებული კარიერული დაბრკოლებები. ადამიანი ყველაფერს მხოლოდ ... Read More »

მე-9 სახლის მმართველი

მეცხრე სახლის მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც მე-9 სახლის ნიშანს მართავს. მაგ: თუ თქვენი მე-9 სახლი იწყება კუროს ნიშნით, მმართველი ვენერა გამოდის. თქვენს რუკაში ნახეთ ვენერა რომელ სახლში მდებარეობს და ამ მდებარეობის აღწერა/დახასიათება მონახეთ ქვემოთ. თუ ტყუპებით იწყება მე-9 სახლი – მმართველი მერკურია– ნახეთ მერკური რომელ სახლში გყავთ….და ა.შ. მმართველები მეცხრე სახლის მმართველი პირველ სახლში პოზიტური მხარე: თავგადასავლების წყურვილით შეპყრობილი რომანტიკოსი, რელიგიური ფილოსოფოსი, იდელოგ-ჰუმანისტი. შორსმჭვრეტელობა, უნარების გახსნის კარგი შესაძლებლობა. უარყოფითი მხარე: ქედმაღლობა, პატივმოყვარეობა და თვითკმაყოფილება, თვითშეფასებაში გადაჭარბება, უჭირს უცხო გარემოსთან შეგუება, სახლიდან შორს საშიშროება. ამ ადამიანას აქვს საკუთარი ცხოვრებისეული ფილოსოფია და ყოყმანის გარეშე შუძლია საკუთარი იდეები გაუზიაროს იმ ადამიანებს, რომლებთან ... Read More »

მე-8 სახლის მმართველი და ტრანსფორმაცია

პლანეტები სახლებში გარკვეული პოტენციალის მატარებელნი არიან, რომელიც შეიძლება იყოს ადვილი ან რთულად გამოსავლენი, სახლის მმართველი კი მიანიშნებს რა ხერხით რეალიზდება პოტენციალი. სად იწყება ტრანსფორმაცია? ამ კითხვაზე პასუხს მერვე სახლის მმართველი გაგვცემს.თქვენს რუკაში ნახეთ მე-8 სახლი რა ნიშნით იწყება და მისი მმართველი პლანეტა რომელ სახლში მოხვდა. მაგ: თქვენი მე-8 სახლი ტყუპებით იწყება – მისი მმართველი მერკურია. ნახეთ მერკური რომელ სახლში გყავთ… თუ მმართველი მოხვდა: პირველ სახლში – ტრანსფორმაცია იწყება თვითშემეცნებით. მისი სურვილი ექვემდებარება საკუთარ თავზე კონკრეტულ შეხედულებებს. ადამიანის შეცვლა ხდება იმ შთაბეჭდილებებიდან გამომდინარე, რასაც ტოვებს; ასევე დაუცველობის გრძნობით, როდესაც საკუთარ პიროვნებას რთავ (სიტუაციებში, საქმეში, ანალიზის დროს). მეორე სახლში – ტრანსფორმაცია იწყება ... Read More »

მე-8 სახლის მმართველი

მერვე სახლის მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც მე-8 სახლის ნიშანს მართავს. მაგ: თუ თქვენი მე-8 სახლი იწყება კუროს ნიშნით, მმართველი ვენერა გამოდის. თქვენს რუკაში ნახეთ ვენერა რომელ სახლში მდებარეობს და ამ მდებარეობის აღწერა/დახასიათება მონახეთ ქვემოთ. თუ ტყუპებით იწყება მე-8 სახლი – მმართველი მერკურია– ნახეთ მერკური რომელ სახლში გყავთ….და ა.შ. მმართველები მერვე სახლის მმართველი პირველ სახლში პოზიტიური მხარე: უყვარს რისკი და მუდმივად ცდის ბედს, უდიდესი მისწრაფება აქვს საშიშროებებისა და ექსტრემალური სიტუაციებისკენ, ცივსისხლიანია საშიშ სიტუაციებში, სიკვდილის შიშის სრულად უქონლობა. უარყოფითი მხარე: დამთრგუნავი სახე, გზაზე მრავალი გადასალახავი დაბრკოლება, პიროვნების უცნაური ტრანსფორმაციები, პესიმიზმისკენ და სასოწარკვეთისკენ მიდრეკილება. სიკვდილის, ტრანსფორმაციის და აღორძინების/დაბადების პრობლემასთან საკუთარი დამოკიდებულების მთელი ... Read More »

მე-7 სახლის მმართველი

მეშვიდე სახლის (Dsc) მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც მეშვიდე სახლის ნიშანს მართავს. მაგ: თუ თქვენი მე-7 სახლი იწყება კუროს ნიშნით, მმართველი ვენერა გამოდის. თქვენს რუკაში ნახეთ ვენერა რომელ სახლში მდებარეობს და ამ მდებარეობის აღწერა/დახასიათება მონახეთ ქვემოთ. თუ ტყუპებით იწყება მე-7 სახლი – მმართველი მერკურია– ნახეთ მერკური რომელ სახლში გყავთ….და ა.შ. მმართველები მეშვიდე სახლის მმართველი პირველ სახლში პოზიტიური მხარე: ამ ადამიანს უჭირს თავი სრულყოფილად და კარგად იგრძნოს ცხოვრების თანამგზავრის გარეშე. მეუღლეები ძალიან გვანან ერთმანეთს და ერთ მთლიანობად შეიგრძნობენ თავს. ერთმანეთის პრობლემებით ცხოვრობენ და ბოლომდე უგებენ ერთმანეთს. მათი ცხოვრება საზოგადოების თვალთახედვის არეშია მოქცეული, მუდმივად იქცევენ გარშემომყოფების ყურადღებას და შესაძლებელია ნაცნობებთან კამათები, თუმცა ... Read More »

მე-6 სახლის მმართველი

მეექვსე სახლის მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც მეექვსე სახლის ნიშანს მართავს. მაგ: თუ თქვენი მე-6 სახლი იწყება ვერძით, მმართველი გამოდის მარსი. თქვენს რუკაში ნახეთ მარსი რომელ სახლში მდებარეობს და ამ მდებარეობის აღწერა/დახასიათება მონახეთ ქვემოთ. თუ ტყუპებით იწყება მე-6 სახლი – მმართველი მერკურია– ნახეთ მერკური რომელ სახლში გყავთ….და ა.შ. მმართველები მეექვსე სახლის მმართველი პირველ სახლში პოზიტიური მხარე: შრომისუნარიანი, შემსრულებელი და მომთმენია, პატიოსანი და საიმედოა, პუნქტუალური და მობილიზებულია, ყოველთვის იცის რასაც აკეთებს. იხსნება ნელა, მყარად იკიდებს ფეხს ყოველ ეტაპზე. სამსახურში შესამჩნევად გამოკვეთილი მუშაკია. აქვს უნარი მყარად გაუძლოს ნებისმიერ დატვირთვას. უარყოფითი მხარე: დაბრკოლება, რომელიც ნიჭის გამოვლენას უშლის ხელს. ხელმოცარული ადამიანი, რომელიც დატვირთულია ყოველდღიური ... Read More »

მე-5 სახლის მმართველი

მეხუთე სახლის მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც ამ სახლის ნიშანს მართავს. მაგალითად: თუ თქვენი მე–5 სახლის კუსპიდი (დასაწყისი) არის ვერძში, მას მართავს მარსი, ნახეთ რომელ სახლში გყავთ მარსი. თუ კუროშია – მმარტელი ვენერაა… და ა.შ. მეხუთე სახლის მმართველი პირველ სახლში პოზიტიური მხარე: თავისუფლად ქმნის უნარი და საკუთარ თავში ნიჭისა და უნარების დამოუკიდებლად აღმოჩენისა და განვითარების შესაძლებლობა. ამ ადამინს შესაძლებლობა ეძლევა იბრწყინოს და იყოს მკვეთრად გამოხატული პიროვნება. ცხოვრებაში მას შეუძლია მიაღწიოს ყველაფერს, რასაც ისურვებს. უარყოფითი მხარე: გამუდმებული თამაშები, სიამოვნების მიღების სურვილსა და გართობებს ადამიანი მიჰყავს ენერგიისა და ნიჭის უაზრო ხარჯვამდე. ასპექტი დაბრკოლებას ქმნის შინაგანი დისციპლნის ჩამოყალიბებაში და ართულებს შემოქმედებითად გახსნის შესაძლებლობას. ... Read More »

მე-4 სახლის მმართველი

მეოთხე სახლის მმართველად ითვლება ის პლანეტა, რომელიც მეოთხე სახლის ნიშანს მართავს. მაგალითად: თუ თქვენი მე–4 სახლის კუსპიდი (დასაწყისი) არის ვერძში, მას მართავს მარსი, ნახეთ რომელ სახლში გყავთ მარსი. თუ თქვენი მე–4 სახლის კუსპიდი თხის რქაშია, მისი მმართველია სატურნი, ნახეთ რომელ სახლში გყავთ სატურნი… მეოთხე სახლის მმართველი პირველ სახლში პოზიტიური მხარე: ტრადიციულობა, საცხოვრებელ ადგილზე და სამშობლოზე დამოკიდებულება, მჭიდრო კავშირი წინაპრებთან და მშობლებთან, ეზოთერული უნარები, ნებისმიერ სახლში ცხოვრების უნარი. უარყოფითი მხარე: ნებისმიერი საცხოვრებელი ადგილით უკმაყოფილება, საკუთარ სახლში უცნაური და გაურკვეველი ზეწოლის განცდა. ბინაში საკუთარი ადგილისა და კუთხის მოძიების სირთულე. ადამიანის ნიჭის გამოამჟღავნებასა და განვითარებაში მშობლები ხელის შემშლელები არიან. სამშობლოში წარმატების მიღწევა ნაკლებადაა ... Read More »

Scroll To Top