Category Archives: ასტროლოგიის საფუძვლები

ურანის სიძლიერე და დამუშავება

ურანი. უმაღლესი პლანეტები (მე-4 დონის პლანეტები) განასახიერებენ იმ ცხოვრებისეულ მოვლენებს (გარე და შიდა მდგომარეობა), რომელზეც საშუალო ადამიანი გავლენას ვერ ახდენს. მისი თავისუფლება, ეს ძირითადად შინაგანი დამოკიდებულების გამოხატვაა მომხდარი მოვლენების მიმართ. რადგან ადამიანის საქციელი, ურანით, ნეპტუნით და პლუტონით მართული სიტუაციის განვითარებაში ბევრს არ წყვეტს. Read More »

კარმულ ასტროლოგიაში სატურნის გავლენა

კარმულ ასტროლოგიაში სატურნს უკავია მთავარი და განსაკუთრებული ადგილი. მისით შეიძლება განისაზღვროს რა გვაქვს მოცემული და რა – არა. რომელ სფეროში ვატარებთ ჩვენს “ჯვარს”. სატურნს სამართლიანად უწოდებენ კარმულ პლანეტას და ითვლება ბედისწერის განსახიერებად, როქად. ბევრი ასტროლოგი თვლის, რომ ამ პლანეტას ადამიანისთვის მოაქვს მთავარი კარმული პრობლემები. პრინციპში, ნებისმიერი პლანეტის მოქმედება შეიძლება ჩვენთვის საბედისწერო იყოს, მაგრამ სატურნი ამ კარმას ხელშესახებს ხდის. თუ ადამიანს არ სურს შეასრულოს თავისი მისია და გაიროს გაკვეთილები, რომლებიც მას ეგზავნება სატურნის მიერ, მაშინ უკიდურეს შემთხვევაში, სატურნს შეუძლია ჩვენ გვაიძულოს გავაკეთოთ ის, რაც არ გვინდა გავაკეთოთ, ასევე გადავიხადოთ ჩვენი სიზარმაცისა და უცოდინარობისთვის. ტკივილის, უბედურების და შეზღუდვის გამო, რომელიც სატურნმა შეიძლება ... Read More »

სატურნის დამუშავება

ჰარმონიული/დაზიანებული სატურნი და დამუშავების დონეები სატურნი _ უკანასკნელი პლანეტაა შეუიარაღებელი თვალით ხილული პლანეტებიდან და მეთვრამეტე საუკუნის ბოლომდე, ურანის აღმოჩენამდე, ითვლებოდა ბედის განსხეულებად, ბედისწერად, ამასთანავე, განიხილებოდა როგორც ბოროტი პლანეტა. მხოლოდ მეოცე საუკუნეში, განსაკუთრებით პლუტონის აღმოჩენის და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ასტროლოგებმა მნიშვნელოვან დონეზე გადახედეს პლანეტებისა და ასპექტების როლის შესახებ საკუთარ შეხედულებებს; ნაწილობრივ, მათი გაყოფა კეთილგანწყობილ და ბოროტ პლანეტებად პრაქტიკულად აღარ გამოიყენება. ბედისწერას ახლა მე-4 დონის პლანეტები განასახიერებენ _ ურანი, ნეპტუნი და პლუტონი, მაგრამ სატურნის როლი, როგორც კარმული პლანეტისა, ძველებურად რჩება, და ამაში დეტალურად გარკვევაა საჭირო. ყველაზე მეტად საჭიროა მხედველობაში მივიღოთ ის, რომ პირად რუკაში კარმაზე, ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე, ყველა პლანეტა უთითებს ... Read More »

იუპიტერი – ფუნქციები, სიძლიერე და დამუშავება

წყარო: ა. პოდვოდნი იუპიტერი _ ეს არის მესამე დონის პლანეტა, რომელიც წარმოადგენს გავლენას, გარემოებებს და გარეგანი და შინაგანი ცხოვრების მოვლენებს, რომელიც სუსტადაა დამოკიდებული ნებისყოფასა და ადამიანის ქცევაზე, უკიდურეს შემთხვევაში, განვითარების საშუალო დონეზე მაინც. ეს გავლენა მეტადაა განპირობებული ადამიანის სოციალიზაციით, ანუ მისი ჩართულობით ადამიანთა საზოგადოებაში. თითოეულ იმ ეგრეგორთან მიმართებაში, რომელსაც, ამა თუ იმ დოზით, ადამიანი ემსახურება, უკანასკნელს (ანუ ადამიანს) აქვს ორი ტენდენცია: ამ მსახურების სფეროს გაფართოება და ეგრეგორში შემდგომი ჩანერგვა ხდება ანდა წინააღდეგობრიობაში მოდის, რომლის აზრიც მდგომარეობს ადამიანის განკერძოებაში (გამოცალკევებაში), ინდივიდუალობის _ საკუთარი “მე”-ს უფრო ღრმა ფენების ძიებისა და შესწავლის _ მიზნით ხშირად ეგრეგორისთვის მსახურებისგან თავის არიდებაში. პირველ ტენდენციას მართავს იუპიტერი, ... Read More »

მარსი – დამუშავება

მარსის დამუშავების პირველ დონეზე ადამიანი აღიქვამს და ენერგიის ტრანსლირებას ახდენს მხოლოდ უხეშ გამოვლინებებზე, გარდა ამისა, ინდივიდი ცუდად მართავს საკუთარ ენერგიას და დიდი წილად მისი მარიონეტია. როცა ბავშვებში ხდება მარსის ენერგიის გააქტიურება (დაახლოებით 14 წლის ასაკში- სატურნის ოპოზიციის პირველი კრიზისული სიტუაცია), ეს არც ისე სასიამოვნოა მშობლებისთვის, რადგან ამ დროს მოზარდი ხდება უმართავი (მარსის პრინციპი ხდება უფრო ძლიერი, სატურნის დისციპლინასა და შეზღუდვებზე) და ძირითად ავტორიტეტად ვაჟისთვის ხდება ფიზიკური ძალა. ზრდასრულ ასაკში ფიზიკური ძალის იდეალის ტრანსლირება შეიძლება მოხდეს პოლიტიკური ძალაუფლების სახით. გოგონები მარსის „გამოღვიძების“ პერიოდს განიცდიან დედისგან მკვეთრად გაუცხოების სახით, თავისუფლდებიან მისი დიქტატისგან, როგორც სრულუფლებიანი, ყოვლისმცოდნე და მმართველი ფიგურისგან. მარსის დამუშავების პირველ ეტაპზე ... Read More »

ვენერა – ფუნქციები, დამუშავება და მახასიათებლები

წყარო: ა. პოდვოდნი სოციალურ დონეზე ვენერა აღქმის პრინციპს წარმოადგენს, რას ნიშნავს ეს? მრავალ საგანს ადამიანი აღიქვამს არა როგორც აბსტრაქტული დამკვირვებელი, არამედ როგორც მთლიანად კაცობრიობის გვარში ანდა მის ამა თუ იმ უფრო ვიწრო ფენაში საკუთარი განცდების (შეგრძნებების) ჩართვით. ეს ეხება ესთეტიკას, რომელიც სოციალურად უფრო მეტადაა განპირობებული, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს და განსაკუთრებით ეს ეხება ადამიანის მიერ ცალკეული ადამიანების, კოლექტივებისა და სოციალური სიტუაციების აღქმას. რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის არ და ვერ აცნობიერებს ამას და არ და ვერ ახდენს მის დაფიქსირებას, მაგრამ მსგავს სიტუაციებში მომხდარზე მისი შეხედულება მუდამ სოციალურადაა განპირობებული, შესაძლებელია, ეს იყოს დადებითი ანდა უარყოფითი, მაგრამ, ნებისმიერ შემთხვევაში, მომხდარს ადამიანის სოციალური ... Read More »

მერკური – ფუნქციები და დამუშავება

 ა.პოდვოდნი ადამიანი რით აზროვნებს? არა თავით, არამედ, თუ შეიძლება ასე გამოვხატოთ, მერკურით. ასევე მერკური მართავს მოძრაობას, ენას და, რა თქმა უნდა, ყველა სახის ენერგიას, ამიტომ მისთვის მახასიათებელია ცნობილი სიმარდე, სიმკვირცხლე, სიფიცხე. რაციონალური აზროვნება ეს არის ის, რაც გავრცელებული შეხედულებით, განასხვავებს ადამიანს ცხოველისგან. ზუსტად მერკური ქმნის ადამიანში მენტალურ რეალობას, ანდა მენტალური კონსტრუქციის და წარმოდგენების ერთობლიობას, და ამ კონსტრუქციებზე დაყრდნობით იღებს სპეციალურ ინსტრუმენტს (რომელსაც ეწოდება ცნობიერება, გონი). სტანდარტული მანიშნებელი – `იფიქრე, რას აკეთებ~ -სხვა არაფერია, გარდა იმისა, რომ მარსის მაკონტროლებლად მერკურის მოხმობა ხდება, ანუ სანამ აქტიურობას (მარსი) გამოავლენს ადამიანი, საჭიროა ჯერ ეს მოდელი შეიქმნას გონებაში. ანალოგიურ აზრს ატარებს შემდეგი ლოზუნგი – `იფიქრე, ... Read More »

მზის მახასიათებლები და დამუშავება

წყარო: ა. პოდვოდნი მზე თავისი არსით წარმოადგენს ნების პრინციპს; მხოლოდ ერთია, საკითხავი ისაა, არსებითად ადამიანის პირად ნებას რა წარმოადგენს და რა კიდევ სუბიექტურად განცდილ (როგორც პირად ნებად) სხვა, განსხვავებულ გავლენას, ეს არც ისე მარტივი კითხვაა. შესაძლებელია, ადამიანმა გამოავლინოს ინიციატივა სხვადასხვა კონკრეტული ადამიანების, სოციალური პირობების გავლენით, უშუალოდ გაატაროს ამა თუ იმ ეგრეგორის პროგრამა და ა.შ; შესაძლებელია აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის მიღება მზის ნიშანში, სახლში მდებარეობისა და მისი ასპექტების შესწავლისას (მაგალითად, მზის ასპექტი მთვარესთან აღნიშნავს საერთო სოციალური პირობების ნებაზე გავლენას, ასპექტი მარსთან _ ენერგეტიკული საწყისის გავლენას და ა.შ.). მზის გავლენა ადამიანის მიერ შეიგრძნობა, როცა ის ამბობს “მე მინდა” ანუ “მე მაქვს მიზნად ... Read More »

ქვეყნები და ზოდიაქოს ნიშნები

ქვეყნები, როგორც ადამიანები „იქცევიან“. მათ საკუთარი ხასიათი, პრობლემები, სახე, ევოლუციური ამოცანა და ბედი, ისტორია აქვთ. ყოველ ჩვენგანს რომელიმე ქვეყანა შეეფერება. არის ქვეყნები, რომლებშიც პოტენციალის რეალიზებას სრულად შევძლებთ და ქვეყნები, რომლებშიც რთული ცხოვრება გველოდება. ამისთვის უფრო ზუსტი იქნება პირადი რუკის ანალიზის გაკეთება და შესაბამისი ქვეყნის შერჩევა. როგორც ვიცით, უცხოეთსა და უცხოელებთან კავშირზე მე-9 სახლი მიანიშნებს. ასევე, კარგი იქნება თუ იუპიტერსაც ყურადღებას მიაქცევთ. შეისწავლეთ თქვენი მე-9 სახლი, მასში პლანეტები, მისი მმართველი და მეტნაკლებად წარმოდგენა შეგექმნებათ. Read More »

სამედიცინო ასტროლოგია

• ნათალურ რუკაში მზე და მთვარე ასცენდენტთან ერთად ძირითად მახასიათებლებს ქმნიან. მამაკაცის ჰოროსკოპში მზე ითვლება ძირითად მმართველად, ქალის ჰოროსკოპში კი – მთვარე. ამომავალი ნიშანი (ასცენდენტის ნიშანი) კი ორივე სქესის შემთხვევაში არის ფიზიკური ძლიერებისა თუ სისუსტის მაჩვენებელი. Read More »

Scroll To Top