Category Archives: ასტროლოგია

სინასტრიული მზე IV სახლში

არსებობის საძირკველში კიდევ „რაღაც“ არის ჩამარხული. ეს მეტად პერსპექტიული ასპექტია… თუ მისი აზრი გამოვიცანით. ამ პარტნიორის ნება მეტად მნიშვნელოვანია ჩემთვის, მაგრამ ის შესაძლოა საერთოდ ვერ ამჩნევდეს ამას, რადგან ჩემი რეაქციები, მის ინიციატივებზე, უმეტესად შეუმჩნევლად რჩება ორივე ჩვენგანისთვის, ჩემი წმინდად თეორიული ხასიათის პასუხების გამოკლებით. მიუხედავად ამისა, მისი ნება ადასტურებს ან აცამტვერებს ჩემს ცხოვრებისეულ პოზიციებს და მე, რაღა თქმა უნდა, ამის მიმართ გულგრილი ვერ დავრჩები. სხვა სიტყვებით, მოცემული პარტნიორის ნებელობით სტიმულებს ჩემი ცხოვრებისეული პოზიციებით ვამოწმებ (ქვეცნობიერად მაინც) და პირიქით, ჩემი ცხოვრებისეული პოზიციები მისი ჩემდამი ინიციატივების მატერიალზე იტესტება. ასე მაგალითად, თუ ცოლის მზე ქმრის IV სახლშია სინასტრიულად განთავსებული და ეს უკანაკნელი მამაკაცთა იმ ... Read More »

მზის და იუპიტერის ტრინი

*ასპექტის ეფექტები განსაკუთრებით აქტიური და თვალშისაცემია მზის და იუპიტერის მართულ სფეროებში _ ე.ი. იმ სახლებში, რომლებსაც მართავენ და სადაც განლაგებულნი არიან ეს პლანეტები.   მზის ტრინი „როდესაც ბედის მხარდაჭერას გრძნობ, დაფიქრდი, კონკრეტულად რას უჭერს ის მხარს“ მზესთან ტრინი ძალიან ძლიერი ასპექტია. თითქოს კარმა სამუდამო კეთილდღეობას, ჰარმონიასა და ბედნიერებას უქადის პლანეტას. ყოველ შემთხვევაში, დაბალ დონეზე, ადამიანს ასე ეჩვენება და გარკვეულწილად, ასეც არის. კარმა პლანეტის პრინციპებს გამარჯვებისთვის „განწირულ“ მსვლელობას სთავაზობს, მხოლოდ დამუშავების პირობით! ადამიანი ყოველთვის კონსტრუქციულ მიმართულებას მიიღებს, თუ მუშაობა მოინდომა. იმ შემთხვევაშიც, თუ მან პლანეტის პრინციპების სათავისოდ მოხმარება განიზრახა, წინ ვერაფერი აღუდგება. თუმცა ნუ იფიქრებთ, რომ მზის ტრინი პლანეტის პრინციპების ყვავილობას ... Read More »

მზის და იუპიტერის სექსტილი

*ასპექტის ეფექტები განსაკუთრებით აქტიური და თვალშისაცემია მზის და იუპიტერის მართულ სფეროებში _ ე.ი. იმ სახლებში, რომლებსაც მართავენ და სადაც განლაგებულნი არიან ეს პლანეტები.   მზის სექსტილი „არასწორი არჩევანი ხშირად არა ქარაფშუტობის ან შეცდომის, არამედ ღვთის ღალატის შედეგია“ მზის სექსტილი ადამიანს ისეთ შესაძლებლობებს მისცემს, პლანეტით მართულ სფეროში, რისი რეალიზაციაც მისგან ნებელობით ძალისხმევას და ინიციატივას მოითხოვს. სავარაუდოდ, ამ შესაძლებლობების დამუშავების პროცესში მას საკმაოდ სასტიკ და იმპერატიულ გარემოებებთან შეჯახებაც მოუწევს, რაც სულაც არ წარმოადგენს აბსოლუტის მისდამი მტრული დამოკიდებულების დემონსტრირებას. პირიქით, ეს პოტენციურად მეგობრული და კეთილგანწყობილი ვითარებებია, თუმცა კი ადამიანისგან გარკვეული მიდგომის გამომუშავებას და ადაპტაციას მოითხოვს. მზის სექსტილი, ასე ვთქვათ, მამაკაცურ გამოწვევას უცხადებს ნატივს ... Read More »

რეტროგრადული მერკური (03.12.2017-23.12.2017)

პლანეტების რეტროგრადული მოძრაობა ისეთი მოვლენა, როგორც პლანეტის რეტროგრადული მოძრაობაა დამახასიათებელია ყველა პლანეტისთვის გარდა მზე და მთვარისა. სინამდვილეში პლანეტის რეტროგრადული მოძრაობა მოჩვენებითია (ილუზიაა) . როცა პლანეტების მოძრაობა უფრო სწრაფია ვიდრე დედამიწა მოძრაობს, ან პირიქით დედამიწა უფრო სწრაფად ბრუნავს და წინ უსწრებს ვიდრე ნელა მოძრავი პლანეტა – ამ მოვლენას უწოდებენ პლანეტების რეტროგრადულ მოძრაობას. ყველა პლანეტისთვის დამახასიათებელია რეტროგრადული მოძრაობის გარკვეული პერიოდი. რეტროგრადული მოძრაობა არ ცვლის პლანეტების არსს, ის მიუთითებს მის განსხავებულ გავლენაზე ამ პერიოდებში. რეტროგრადული მოძრაობის პერიოდში პლანეტის გავლენის სფეროებში ნებისმიერ მოქმედებას უნდა უფრო მეტად დაუფიქრდეთ. Read More »

IV სახლი სინასტრიაში

ჰოროსკოპი IV სახლი ჩემთვის ყველაზე ინტიმური და იმავდროულად ყველაზე შეუმჩნეველია. თანაც ეს მახასიათებლები მარტივად ცვლიან ერთმანეთს, რადგან სწორედ ასე მუშაობს ქვეცნობიერის ცენზურა, რომელიც ჩემთვის არსებითად უმნიშვნელოვანეს გარემოებებს ჩემი სულის  ყველაზე ღრმა კუნჭულებში განდევნის, იმისათვის რომ ცნობიერებისგან უხილავად და მიუწვდომლად შეინახოს. თუ II სახლი ჩემი ყოფითი გარემოცვაა, III კი ჩემი სოციალური გარემო, IV სახლი ჩემი სამყაროს ფუნდამენტია, მისი საერთო სურათი, რომელსაც ქვეცნობიერად აღვიქვამ, ღრმა რელიგიური გრძნობები _ წყარო, რომელიც ჩემს საერთო რელიგიურობას კვებავს, რაც უფრო კონკრეტულ/მიწიერად V, VIII და IX სახლებით ვლინდება. მაშასადამე, IV სახლით მართული პროცესების და დადგენილებების უმეტესობა ჩემთვის გაუაზრებელი და ბუნდოვანი რჩება… მაშ, რა ხდება, როდესაც ჩემი პარტნიორის ... Read More »

მზის და მარსის ტრინი

მზის ტრინი „როდესაც ბედის მხარდაჭერას გრძნობ, დაფიქრდი, კონკრეტულად რას უჭერს ის მხარს“ მზესთან ტრინი ძალიან ძლიერი ასპექტია. თითქოს კარმა სამუდამო კეთილდღეობას, ჰარმონიასა და ბედნიერებას უქადის პლანეტას. ყოველ შემთხვევაში, დაბალ დონეზე, ადამიანს ასე ეჩვენება და გარკვეულწილად, ასეც არის. კარმა პლანეტის პრინციპებს გამარჯვებისთვის „განწირულ“ მსვლელობას სთავაზობს, მხოლოდ დამუშავების პირობით! ადამიანი ყოველთვის კონსტრუქციულ მიმართულებას მიიღებს, თუ მუშაობა მოინდომა. იმ შემთხვევაშიც, თუ მან პლანეტის პრინციპების სათავისოდ მოხმარება განიზრახა, წინ ვერაფერი აღუდგება. თუმცა ნუ იფიქრებთ, რომ მზის ტრინი პლანეტის პრინციპების ყვავილობას ნიშნავს. ასეთივე წარმატებით მან შეიძლება მის ლპობასაც შეწყოს ხელი (და მაინც, ფასადური სილამაზის შენარჩუნებით), თუ ადამიანის ნება მტაცებლური მოთხოვნებით არის მოტივირებული. ამ თვალსაზრისით, გამორჩეულად ... Read More »

მზის და მარსის სექსტილი

მზის სექსტილი „არასწორი არჩევანი ხშირად არა ქარაფშუტობის ან შეცდომის, არამედ ღვთის ღალატის შედეგია“ მზის სექსტილი ადამიანს ისეთ შესაძლებლობებს მისცემს, პლანეტით მართულ სფეროში, რისი რეალიზაციაც მისგან ნებელობით ძალისხმევას და ინიციატივას მოითხოვს. სავარაუდოდ, ამ შესაძლებლობების დამუშავების პროცესში მას საკმაოდ სასტიკ და იმპერატიულ გარემოებებთან შეჯახებაც მოუწევს, რაც სულაც არ წარმოადგენს აბსოლუტის მისდამი მტრული დამოკიდებულების დემონსტრირებას. პირიქით, ეს პოტენციურად მეგობრული და კეთილგანწყობილი ვითარებებია, თუმცა კი ადამიანისგან გარკვეული მიდგომის გამომუშავებას და ადაპტაციას მოითხოვს. მზის სექსტილი, ასე ვთქვათ, მამაკაცურ გამოწვევას უცხადებს ნატივს (პლანეტით მართულ სფეროებში), სთავაზობს რა საკუთარი ნების შემოწმებას _ რამდენად ძალუძს მას დაბრკოლებების გადალახვა და აბსოლუტთან თანამშრომლობის დამყარება.  თავის მხრივ, დაბრკოლებებში სულაც არ იგულისხმება ... Read More »

სინასტრიული პლუტონი III სახლში

ნაკლებ სავარაუდოა, ამ პარტნიორის ჩემს საზოგადოებაში გამოჩენას მივესალმო, რადგან მის გარემოცვაში მეჩვენება, რომ ჩემს გარშემო ატმოსფერო იქუფრება, თუმცა ჩემი გარშემომყოფები ამას ვერ შეამჩნევენ. ჩემთან ურთიერთქმედებაში, ეს პარტნიორი თვალსაჩინოდ მიჩვენებს ჩემი სოციალური ეთიკის ნაპრალებს, განსაკუთრებით იმ მომენტებში, როდესაც ჩემი თეორია პრაქტიკას სცდება და ჩემი სოციალური ვალდებულების, სინდისის ან საბაზისო პრინციპების წინააღმდეგ მივდივარ. ეს არც ისე სასიამოვნო განცდაა, რომლის სასწრაფო რეპრესიას ან ბრალის პარტნიორზე პროექციას მოვისურვებ, ან სულაც საუბრის თემის შეცვლას შევეცდები: „შენ მე არ გიყვარვარ! რომ გიყვარე ასეთ რაღაცებს არ მეტყოდი!“ თუმცა უფრო მართებული იქნება საკუთარ თავში გავერკვე, რაშია ჩემი პარტნიორი მართალი და რაში ცდება. მეტიც, კარგი იქნება თუ ამ განსჯებს  ... Read More »

სინასტრიული ნეპტუნი III სახლში

ადამიანები სანდოები არიან? თუ მოცემულ კითხვას ამ პარტნიორთან ურთიერთობაზე ორიენტაციით ვუპასუხებ, სავარაუდო პასუხი იქნება „ჯობია არ ენდო“. იმ შემთხვევაშიც, თუ ის არსებითად ძალიან წესიერი და საიმედო ადამიანია, სოციალურ სიტუაციებში ჩვენ ხშირად წავაწყდებით სხვადასხვა ხასიათის გაუგებრობებსა და უთახმოებებს. მას ცუდად ესმის და დამახინჯებულად განმარტავს ჩემს სიტყვებსა და ქცევებს. იმავდროულად, მისი ნეპტუნის ზემოქმედებით, ჩემი III სახლი თანდათან სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება, მაგალითად, შესაძლოა ტელეფონზე დამირეკონ და სხვაგან მოხვდნენ ან სულაც დაგეგმილი ვიზიტი ჩამეშალოს. საინტერესო ის არის, რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის საკმაოდ ზედაპირული ხასიათის იქნება, თუ, რა თქმა უნდა, მის ნეპტუნს სინასტრიული შეერთება არ აქვს ჩემს ორ-სამ პლანეტასთან. მაშინ როდესაც, პარტნიორზე ჩემი III ... Read More »

სინასტრიული ურანი III სახლში

ჩემი სოციალური სიტუაციები, მაგალითად, არც ისე ახლობელ ნათესავებთან თუ მეზობლებთან კომუნიკაცია, ან ზედაპირული სატელეფონო საუბარი, პარტნიორში გენიალობის გამონათებებს იწვევს. ყოველ შემთხვევაში, ბრწყინვალე და ორიგინალურ იდეებს მაინც. მაგალითად, მან შეიძლება განაცხადოს, რომ ჩემი პირველი საყვარელი შავკანიანი იყო კონგოდან; ან შესაძლოა ჩუმად მომეპაროს და ტელეფონის შნური გადაჭრას. მისი ექსცენტრული გამოხტომები აღმაფრთოვანებს თუ ნერვებს მომიშლის, დამოკიდებულია ჩემი III სახლის მდგომარეობაზე ნათალურ რუკაში და მისი ნათალური ურანის სინასტრიულ ასპექტებზე. მაგალითად მისი ურანის კვადრატი ჩემს მარსთან, ცხადია, სერიოზულ გვერდით ეფექტებს მოგვცემს. თუმცა მისი ურანული გამოვლინებების შეფასებას, რომელიც პირდაპირ ჩემს III სახლს არ ეხება, ძალიან იშვიათად ვახერხებ, რადგან ამ პარტნიორს ქვეცნობიერად სოციუმის თვალით და მისი შაბლონების ... Read More »

Scroll To Top