ასტროლოგიური ტესტი N3

ასტროლოგიური ტესტი N3

ტესტში ასტროლოგიის შესახებ სხვადასხვა კითხვაა შესული, რომლებსაც რამდენიმე  სავარაუდო პასუხი აქვს. ამ ვარიანტებიდან მხოლოდ ერთია სწორი პასუხი. მოცემულია დასურათებული, სიტუაციური და იუმორისტული კითხვები. მკითხველთა ნაწილის სურვილით წინა ვერსიებისგან განსხვავებით ტესტი გართულებულია. გამოყენებულია Катерина Старцева-ს ასტროლოგიური კითხვები.

სხვა ტესტები:

ასტროლოგიური ტესტი N1

ასტროლოგიური ტესტი N2


About Tamta

Scroll To Top