ბედის ბანქოების ცხრილი და მისიები

ბედის ბანქოების ცხრილი და მისიები

 „მასტების” ზოგადი მისიები 

– გულის მასტების მისია  სიყვარულის, მისი მიიღებისა და გაეცემის სწავლაა.

– პენტაკლი შეესაბამება ფულს. ამ ფიგურით დაბადებულების მისიაა, ისწავლონ ფულის გამომუშავება, სწორად ხარჯვა, საკუთარი  და სხვა მატერიალური ფასეულობების მართვა.

♣ – ამ მასტით ადამიანები ცოდნის შესაძენად მოდიან. მათი მისიაა არა პროდუქტის, არამედ საკუთარი ინტელექტუალური რესურსებისა და  ცოდნის „გაყიდვაა”.

♠ – ამ მასტის ქვეშ იბადებიან, სულიერად მტკიცე და ძლიერი ადამიანები.

 

 

წყარო:ნაინა ვლადიმიროვა

სტატიის ავტორი: ქეთი

 

მეფე ჯვარი

დამა ჯვარი

ვალეტ ჯვარი

10 ჯვარი

9 ჯვარი

8 ჯვარი

7 ჯვარი

6 ჯვარი

5 ჯვარი

4 ჯვარი

3 ჯვარი

2 ჯვარი

ტუზი ჯვარი

მეფე აგური

დამა აგური

ვალეტ აგური

10 აგური

9 აგური

8 აგური

7 აგური

6 აგური

5 აგური

4 აგური

3 აგური

2 აგური

ტუზი აგური

მეფე გული

დამა გული

ვალეტ გული

10 გული

9 გული

8 გული

7 გული

6 გული

5 გული

4 გული

3 გული

2 გული

ტუზი გული

მეფე ყვავი

დამა ყვავი

ვალეტ ყვავი

10 ყვავი  

9 ყვავი

8 ყვავი

7 ყვავი

6 ყვავი 

5 ყვავი

4 ყვავი 

3 ყვავი

2 ყვავი

ტუზი ყვავი

 

ჯოკერი

 

 


About Kate

Scroll To Top