განქორწინების სტატისტიკა (ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით)

განქორწინების სტატისტიკა (ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით)

ასტროფსიქოლოგიის კუთხით კვლევა ჩატარდა – უფრო მეტად რომელი ნიშნის წარმომადგენლების ქორწინება მთავრდება გაყრით. ქვემოთ შემოგთავაზებთ სტატისტიკას, რომელიც სქესისა და ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვითაა გაკეთებული.  კვლევის მიხედვით ჩათვალეს, რომ რაც ნაკლებია განქორწინებათა %, ზოდიაქოს ნიშნები უფრო მეტად ეწყობიან. მაგალითად, ვერძი კაცისა და ვერძი ქალის ურთიერთობებიდან  განქორწინებით  მხოლოდ 15,2% მთავრდება.

ზემოთ: კაცის ზოდიაქოს ნიშანი

ქვემოთ: ქალის ზოდიაქოს ნიშანი 

კაცი

 Aries.svg

 Taurus.svg

 Gemini.svg

 Cancer.svg

 Leo.svg

 Virgo.svg

 Libra.svg

Scorpio.svg

 Sagittarius.svg

 Capricorn.svg

 Aquarius.svg

 Pisces.svg

ქალი

 Aries.svg

15,2%

35,3%

22,3%

34,5%

27,6%

37,6%

37,5%

38,6%

39%

37,7%

17%

34%

 Taurus.svg

29%

37%

36,7%

19,7%

28,6%

24,6%

23,1%

25,1%

28,6%

21,6%

9%

24,8%

 Gemini.svg

30,9%

27,9%

25%

18,3%

23,1%

29,7%

37%

33,5%

36,5%

36,5%

13%

38,1%

 Cancer.svg

32,5%

46%

38,5%

18,1%

30%

30%

23,6%

25,3%

38,5%

34,5%

19%

27,3%

 Leo.svg

13,3%

24,3%

23%

26,3%

30,3%

35,3%

17%

24,3%

23,1%

33,1%

33,4%

29%

 Virgo.svg

32,2%

23,3%

26%

30,1%

22,3%

33,3%

39%

36,3%

36,8%

15,4%

35%

15%

 Libra.svg

18,3%

18,3%

23,7%

35,3%

18,3%

31,3%

21%

23,1%

18,3%

23,3%

21,1%

13%

 Scorpio.svg

38,6%

24,6%

42%

29,7%

28,6%

37,6%

34,6%

24,2%

35,9%

35,9%

22,3%

15,2%

 Sagittarius.svg

37,6%

30,6%

39,5%

21,5%

32,8%

31,4%

25,1%

18,8%

32,8%

19,4%

34%

24,6%

 Capricorn.svg

37,6%

17,6%

11,5%

28,5%

27,6%

36,6%

28%

27,1%

33,4%

18,1%

23,3%

36,3%

 Aquarius.svg

39,2%

28,3%

15,6%

42,6%

29,2%

36,3%

28,3%

40%

41%

37%

32%

37,1%

 Pisces.svg

33,1%

23,1%

24,7%

27,8%

33,1%

18,1%

26,4%

19,6%

31%

35%

22,1%

17%

 

სტატიის ავტორი: თამთა


About Tamta

Scroll To Top