ლექსიკონი

ლექსიკონი

ასპექტი – ასტროლოგიაში: ორ წერტილს (პლანეტებს, პლანეტასა და სახლს, ან სახლებს) შორის შექმნილი გრადუსული კუთხე 0-დან 180 გრადუსამდე  უფრო ვრლად იხ. სპექტი

ასცენდენტი – ასტროლოგიაში: წერტილი, რომელზეც ეკლიპტიკა აღმოსავლეთ ჰორიზონტს უერთდება, იგივე I სახლი. დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. უფრო ვრცლად იხ. ასცენდენტი

ასპექტი არის ორ პლანეტას შორის შექმნილი გრადუსული კუთხე და შესაძლოა ახასიათებდეს გარკვეული თვისებებიწყარო: http://astroblogi.com/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98/ | Astroblogi
ასპექტი არის ორ პლანეტას შორის შექმნილი გრადუსული კუთხე და შესაძლოა ახასიათებდეს გარკვეული თვისებებიწყარო: http://astroblogi.com/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98/ | Astroblogi

ბაგუას სიმბოლო – ფენ-შუიში: სიმბოლო, რომელსაც ცენტრი და 8 კუთხე გააჩნია. მისი გამოყენებით სახლში ჰარმონიისა და დადებითი ენერგიის შენარჩუნებას ცდილობენ. უფრო ვრცლად იხ. ბაგუას სიმბოლო

მისი მიხედვით არჩევენ სახლის სფეროებს, მიმართულებებს, ავეჯისა და საგნების განლაგებასწყარო: http://astroblogi.com/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D/ | Astroblogi

დესცენდენტი – ასტროლოგიაში: წერტილი, რომელზეც ეკლიპტიკა დასავლეთ ჰორიზონტს უერთდება. ასცენდენტის (იხ. ზემოთ ასცენდენტი) საპირისპირო მდებარეობაა და დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. იგივე VII სახლი. უფრო ვრცლად იხ. დესცენდენტი

ზენიტი – ასტროლოგიაში: წერტილი  დამკვირვებლის თავს ზემოთ, პირად რუკაში უმაღლესი წერტილი. იგივე X სახლი. უფრო ვრცლად იხ. ზენიტი

კუსპიდიპირად რუკაში სახლის ან ნიშნის დასაწყისის აღმნიშვნელი. მაგ: მე-6 სახლის კუსპიდი – უნდა ინახოს რა ნიშნით იწყება მე-6 სახლი.

მანტრა –ინდუიზმსა და ბუდიზმში: (სანსკ. मन्त्र mantra საფიქრელი) ბგერათა გარკვეული თანწყობა, რომელსაც  დადებით ეფექტსა და ძალას მიაწერენ. უფრო ვრცლად იხ. მანტრა

ბგერათა გარკვეული თანწყობა, რომელსაც აქვს გარკვეული ძალაწყარო: http://astroblogi.com/%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90/ | Astroblogi

ნადირი (იმუმ ქოელი) – ასტროლოგიაში: წერტილი დამკვირვებლის ფეხქვეშ. იგივე IV სახლი. უფრო ვრცლად იხ. ნადირი (იმუმ ქოელი)

რეტროგრადული (რეტროგრადული მოძრაობა, უკანმავალი მოძრაობა) – “მოვლენა”, როდესაც პლანეტა დედამიწის მოძრაობას წინ უსწრებს ან ჩამორჩება. ასტროლოგიაში ასეთი პერიოდი წარსულის განმეორების სიმბოლოდ ითვლება. რეტროგრადული შეიძლება გახდეს ნებისმიერი პლანეტა, გარდა მზის, მთვარის და დედამიწის.

სინასტრია – ასტროლოგიაში: მიმართულება, რომელიც ურთიერთდამოკიდებულებას, შეთავსებას, ურთიერთობის სტილს, ფორმას სწავლობს.  უფრო ვრცლად იხ. სინასტრია

ჰილეგი – ასტროლოგიური ტერმინია, ანუ, სიცოცხლის მიმცემი. აღნიშნავს იმ პლანეტის მდებარეობას, რომელიც დაბადებულის სიცოცხლის წლებს განსაზღვრავს. უფრო ვრცლად იხ. ჰილეგი.


Scroll To Top