მშვიდობის, ჰარმონიის მანტრა

მშვიდობის, ჰარმონიის მანტრა

სასურველია მანტრას მოუსმინოთ 3 – ჯერ ან 11- ჯერ

Sarveshaam Svastir Bhavatu
Sarveshaam Shaantir Bhavatu
Sarveshaam Purnam Bhavatu
Sarveshaam Mangalam Bhavatu.

Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niramayaah.
Sarve Bhadrani Pashyantu.
Maa Kashchit Duhkhabhahg Bhavet

დაე მოხდეს ყველაფერი კარგი,
დაე იყოს მშვიდობა ყველასთვის,
დაე ყველაფერი სრულყოფილიქნას
და ყველას ვუსურვებ სასურველის განცდას.

დაე ყველა იყოს ბედნიერი,
დაე ყველა იყოს ჯანმრთელი
დაე ყველამ გამოსცადოს სიკეთე
და ნურავინ იქნება გაჭირვებაში

 


About Kate

Scroll To Top