Author Archives: Tamta

მითრა და ქრისტიანული სამყარო

მითრა (თარგმანში მითრა ნიშნავს-მოლაპარაკებას, შეთანხმებას) ინდოარიული მარად ახალგაზრდა ღვთება, რომელმაც გავრცელება ჯერ აქემენიდურ სპარსეთში, შემდეგ კი მთელს მსოფლიოში ჰპოვა. მითრა სამართლიანობის ღვთაებაა, რომელიც სჯის ყველა ფიცის დამრღევვთ, ასევე დაკავშირებულია მზესთან, ის მზეზე ადრე ამოდის ცის კაბადონზე, ის მეომარი ღვათაებაა რომელიც ბოროტებას, ბოროტ ძალებს ებრძვის.მითრას გამოსახავდნენ, როგორც ცხენზე ამხედებულ ახალგაზრდა უწვერულ ყმაწვილს  ფრიგიული ქუდით და თანმდევი ცხოველებით: ღორი, ყვავი, გველი, მამალი. მითრას კულტი ანტიკური სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და თაყვანსაცემი ღვთაება იყო. მის კულტს რომაელები გნეუს პომპეუსის აღმოსავლური ლაშქრობების დროს გაეცნენ და ჯარისკაცთა შორის თავიდანვე დიდი პოპულარობით დაიწყო სარგებლობა. მითრა უბრალო ხალხის, დაბალი ფენის წარმომადგენელთა მფარველი ღვთაებაა. Read More »

მინერალური ქვები

ყოველ მინერალურ ქვას შესაბამისი თვისება და მახასიათებელი აქვს. ძვირფასი თვლები ყველა დროში ყურადღებას იქცევდა, მაგრამ არა როგორც სამკაული. მათ სამკურნალო (ლითოთერაპია) და მაგიური თვისებებიც მიეწერებოდათ. მინერალურ ქვებს დღესაც იყენებენ: ენერგიის მოსამატებლად, დაცვისთვის, სამკურნალოდ, თილისმად… მინერალურ ქვებს ყურადღებას აქცევდნენ შუმერები, ბაბილონელები, ეგვიპტელები. როგორც ირკვევა, ისინი უძველესი დროიდან იცნობდნენ აქატს, ლაზურიტს, ონიქსს და სხვა ქვებს. მინერალების შესახებ უძველესი ხელნაწერი, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია – თეოფრასტეს, ბერძენ მეცნიერს, ფილოსოფოსსა და  ბუნებათმცოდნეს ეკუთვნის. ასევე, ძველ ინდურ (ვედურ) ტექსტებშიც ნახსენებია ალმასი, მარგალიტი, ზურმუხტი, ლალი, ტოპაზი. ჩინეთში კი მინერალოგიის შესახებ ერთ-ერთი უძველესი ტრაქტატი ჩვ.წ.აღ-მდე 500 წლით ადრე დაიწერა. Read More »

დაბადების რიცხვი – 9

დაბადების რიცხვის შეკრებით ბედის რიცხვი მიიღება, რომელიც ჩვენი მახასიათებლებისა და მიმართულების მაჩვენებელია. ამისთვის რიცხვის, თვის და წლის რიცხვები უნდა შევკრიბოთ და ერთნიშნა რიცხვამდე დავიყვანოთ (0 არ იკრიბება). მაგალითად, თუ ადამიანი დაიბადა 2 მარტს, 1957 წელს. ვკრებთ: 2+3+1+9+5+7=27. 27 ორნიშნაა, ამიტომ კიდევ ვკრებთ 27=2+7=9. ამ ადამიანის რიცხვი 9-იანი ყოფილა. Read More »

მითოლოგია

მითოს — ამბავი, გადმოცემა; ლოგოს — მოძღვრება უძველესი დროიდან ადამიანებს აინტერესებდათ სამყაროს მოწყობის სტილი – როგორ შეიქმნა, როგორ მუშაობს, რატომ ხდება ისეთი მოვლენები როგორიცაა მზის ამოსვლა-ჩასვლა, გარდაცვალება, სად მიდის ადამიანის სული გარდაცვალების შემდეგ, ვინ შექმნა სამყარო და ა.შ. თითოეული კულტურის წარმომადგენლები ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას სხვადასხვა გზით ცდილობდნენ. მათმა წარმოდგენებმა  მითების სახით მოაღწია. მითების დახმარებით ადამიანები გარემოს უფრო პიროვნულს ხდიდნენ. ხეებს, მდინარეებს, მზეს, მთვარეს და ცხოველებს აპიროვნებდნენ, ანუ ღმერთად ან მფარველად თვლიდნენ (მაგ: ბერძნულ მითოლოგიაში მზე ჰელიოსია; ეგვიპტურ მითოლოგიაში მდინარე ნილოსის ღმერთს ოსირისი ერქვა და ა.შ.). კლასიკური განმარტების მიხედვით, მითი არის „შემთხვევა, რომელიც ხორციელდება განსაზღვრულ სივრცეში სულ, დროის მდინარების გათვალისწინების ... Read More »

დაბადების რიცხვი – 8

დაბადების რიცხვის შეკრებით ბედის რიცხვი მიიღება, რომელიც ჩვენი მახასიათებლებისა და მიმართულების მაჩვენებელია. ამისთვის რიცხვის, თვის და წლის რიცხვები უნდა შევკრიბოთ და ერთნიშნა რიცხვამდე დავიყვანოთ (0 არ იკრიბება). მაგალითად, თუ ადამიანი დაიბადა 1 მარტს, 1957 წელს. ვკრებთ: 1+3+1+9+5+7=26. 26 ორნიშნაა, ამიტომ კიდევ ვკრებთ 26=2+6=8. ამ ადამიანის რიცხვი 8-იანი ყოფილა. Read More »

დაბადების რიცხვი – 7

დაბადების რიცხვის შეკრებით ბედის რიცხვი მიიღება, რომელიც ჩვენი მახასიათებლებისა და მიმართულების მაჩვენებელია. ამისთვის რიცხვის, თვის და წლის რიცხვები უნდა შევკრიბოთ და ერთნიშნა რიცხვამდე დავიყვანოთ (0 არ იკრიბება). მაგალითად, თუ ადამიანი დაიბადა 9 მარტს, 1957 წელს. ვკრებთ: 9+3+1+9+5+7=34. 34 ორნიშნაა, ამიტომ კიდევ ვკრებთ 34=3+4=7. ამ ადამიანის რიცხვი 7-იანი ყოფილა. Read More »

დაბადების რიცხვი – 6

დაბადების რიცხვის შეკრებით ბედის რიცხვი მიიღება, რომელიც ჩვენი მახასიათებლებისა და მიმართულების მაჩვენებელია. ამისთვის რიცხვის, თვის და წლის რიცხვები უნდა შევკრიბოთ და ერთნიშნა რიცხვამდე დავიყვანოთ (0 არ იკრიბება). მაგალითად, თუ ადამიანი დაიბადა 8 მარტს, 1957 წელს. ვკრებთ: 8+3+1+9+5+7=33. 33 ორნიშნაა, ამიტომ კიდევ ვკრებთ 33=3+3=6. ამ ადამიანის რიცხვი 6-იანი ყოფილა. Read More »

დაბადების რიცხვი – 5

დაბადების რიცხვის შეკრებით ბედის რიცხვი მიიღება, რომელიც ჩვენი მახასიათებლებისა და მიმართულების მაჩვენებელია. ამისთვის რიცხვის, თვის და წლის რიცხვები უნდა შევკრიბოთ და ერთნიშნა რიცხვამდე დავიყვანოთ (0 არ იკრიბება). მაგალითად, თუ ადამიანი დაიბადა 7 მარტს, 1957 წელს. ვკრებთ: 7+3+1+9+5+7=32. 32 ორნიშნაა, ამიტომ კიდევ ვკრებთ32=3+2=5. ამ ადამიანის რიცხვი 5-იანი ყოფილა. Read More »

დაბადების რიცხვი – 4

დაბადების რიცხვის შეკრებით ბედის რიცხვი მიიღება, რომელიც ჩვენი მახასიათებლებისა და მიმართულების მაჩვენებელია. ამისთვის რიცხვის, თვის და წლის რიცხვები უნდა შევკრიბოთ და ერთნიშნა რიცხვამდე დავიყვანოთ (0 არ იკრიბება). მაგალითად, თუ ადამიანი დაიბადა 15 მარტს, 1957 წელს. ვკრებთ: 1+5+3+1+9+5+7=31. 31 ორნიშნაა, ამიტომ კიდევ ვკრებთ 31=3+1=4. ამ ადამიანის რიცხვი 4-იანი ყოფილა. Read More »

დაბადების რიცხვი – 3

დაბადების რიცხვის შეკრებით ბედის რიცხვი მიიღება, რომელიც ჩვენი მახასიათებლებისა და მიმართულების მაჩვენებელია. ამისთვის რიცხვის, თვის და წლის რიცხვები უნდა შევკრიბოთ და ერთნიშნა რიცხვამდე დავიყვანოთ (0 არ იკრიბება). მაგალითად, თუ ადამიანი დაიბადა 14 მარტს, 1957 წელს. ვკრებთ: 1+4+3+1+9+5+7=30. 30 ორნიშნაა, ამიტომ კიდევ ვკრებთ 30=3+0=3,  ამ ადამიანის რიცხვი 3-იანი ყოფილა. რიცხვი 3 ამ ადამიანების მთავარი მისიაა – სხვებს დაეხმარონ გამბედაობის მოკრებასა და რწმენის ხელახლა დაბრუნებაში. დევიზი – “გაიღიმე და ცხოვრებაც გაგიღიმებს”. სამიანის მმართველი მარსია (განსხვავებული ვერსიით იუპიტერი), რაც ცოცხალი, დინამიური და აქტიური ადამიანების მფარველობაზე მიანიშნებს. ბედნიერი რიცხვები: ყველა, რომლის ციფრთა ჯამი 3-ს ქმნის. ძლიერი პერიოდები: 20 თებერვალი – 20 მარტი, 22 ივნისი ... Read More »

Scroll To Top